Ateneo De Naga high school 1980

Those who do not remember history are bound to live through it again.

Monday, November 30, 2009

Reunion article written by Gerardo "Mao" Torres


Ini ang mga memorable highlights saku duman sa reunion ta:

*Ugmahon ako sa liwat na pagtiripon pagka agui nin haloy na panahon, regardless of whatever ang kamugtakan ta sa mga buhay.

* Si mga efforts kang lambang saro satuya to make that gathering possible. Garo man lang kita nagka igwang sarong activity kaidtong high skul.

*Piglingawan muna gabos para mag ugma. Pantay-pantay gabos sa situation. For that particular moment we were boys once again.

* Nagtaong flashback si presence ni sir Diggs. Si mga music ninda ni Guitarman Ricky. Mayo pa kamong kupas. He, he.

* Ini si mga pa salamat ko: Kay Edgar, sa dakulang responsabilidad na inako niya; Kay Villifort na silent worker saka si mga kikiks na mga nag plano sa preparations; Kay ever cute boots(dae mo lang halion ang bigote mo. he he) na mahiguson mag update through email and text.

* Saludo ako kay utol na Colonel Alex ta grabe si transformation mo. Aram ta man si pig araguihan ta kaidto. You know how to spread sunshine sa iribahan. T.Y. sa mga inspirational message mo through email. Kung dae man ako makaduman sa Cagayan, sa camp Crame na lang pagyaon kana. Timbre ka lang.

* Kay Dong na maski ngonian makusugon pa mag whisper. He he.
Ki Gerry Zantua, maurag si design kang memorable t-shirt dagdag pa si mga ibang brilliant suggestions.

* Kay Raffy sa mga Kodak niya.Thank you in advance sa mga sample na ipapadara mo samo. Maski ngani mayo ka 90% sa picture sabi ni boots.
* Kay guitarman for making that night live in entertaining us with your undying music sa panahon ta.he he. T.Y. sa books na guinibo mo para itatao mo samo at saka si pinadara mong mga pictures.
* Kay Tex, Ivan and Kiroks maski on-line sinda garo man lang yaon duman.

* Si mga participation sa plano sinda Tan-Jun, Sergs, Joel, Chito, Sayson. Grabe si efforts nindo.
* Si naheling ko lang after almost 3 decades na si Gene Sambo, si mga urulay mi ni Oning, Bobet,Theph.

* Special TY ki Teody Laquindanum sa pag asikaso kan mga gadgets.

* Guinirabu ako permi every time kakantahon ta si Ateneo marching song.
* Inaapudan ko si mga ibang batchmates na dae nagpapamati. Gibsaw man tabi kamo.
* T.Y. sa mga nag attend sa ibang LGs. Si presence nindo nagtaong buhay.
* Tama ka boots ta habo na magsuruwayan. Ako nabitin sa iribanan baku sa inom ta limit sa tulong bote lang.

MAO (resurrected)

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mao, Now ko lang nabasa reunion article mu ta now lang naisend sako blogsite ta, tnx to doc edgar for helping me. I was surprised talaga na matibay ka magsurat as well as matibay mag taram! He2.. joke lang padi! Anyway, mabuhay ka siring man an gabus na singkit sa batch ta!!!

11:47 PM  
Blogger Susing said...

Congratulations sa LG-20, now I know na yaon palan saindo gabos ang matitibay sa batch ta, pero sabi man kan iba, yaraon man samo (LG-18) ang mga gwapito. So siguro quits na lang kita para mayong rebok and we'll see you again next year...So Mabuhay ang Batch 80!!!

11:53 AM  

Post a Comment

<< Home